Merhaba

Değerli ihalece.com kullanıcısı,
İHALECE sitesi, 2013 yılından beri kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren siz değerli kullanıcılara, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Büyükşehir Belediye ve Belediye Kanunu gibi kamusal hukuk alanındaki konularında istekli, yüklenici, sorumlu konumunda bulunanların öğrenmek istedikleri, merak ettikleri, tereddüt ettikleri konular ve problemlerle ilgili yargı kararları/kik kararları vb. ile bizlerin de deneyimleri ışığında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve deneyimleri paylaşmak amacıyla kurulmuştur.

Biz de ihalece.com’un bu paylaşma arzusuna ortak olmak, aynı anlayışla gelişerek ve büyüyerek devam etmek amacıyla ihalece.com’un tüm haklarını devir aldık.

Yeni dönemde de siz değerli kullanıcıların başta Kamu İhale Hukuku, Sözleşme Hukuku ile İstisnalar kapsamındaki ihale ve sözleşmelerdeki uyuşmazlıklar olmak üzere, Devlet İhale Kanunu ve Borçlar Kanunu,

Belediye Kanunu, Sayıştay Kanunu gibi mali mevzuatlar çerçevesinde bilgilendirilmesi gereken, merak edilen, tereddütlü ve problemli konuları sonuca bağlamayı düşünmekteyiz. Bu kapsamda yeni sitemiz devreye girmiş olup sorularınızı artık https://ihalesorucevap.com üzerinden her zaman olduğu gibi ücretsiz olarak sorabileceksiniz. Yeni sitemizde ihalece.com’un bütün arşivi mevcut olup ayrıca sitemize her türlü en güncel ve içtihatlar ve kararları bulacaksınız.

Sorularınız konularına göre Emekli Sayıştay Denetçileri, Hukukçular, Öğretim Görevlileri, Yeminli Mali Müşavir, Emekli İç Denetçi, E. Kamu İhale Uzmanları tarafından itina ile cevaplanacağı gibi makale ve analizler eklenecektir.

Ayrıca yeni dönemde Danışmanlık talepleriniz de en hızlı biçimde karşılanacaktır.

SAYIŞTAY – KARALARI ile ilgili binlerce içerik bu bölümde ulaşabilirsiniz...

SAYIŞTAY – KARALARI

"SAYIŞTAY – KARALARI" ile ilgili binlerce içerik bu bölümde ulaşabilirsiniz...

DANIŞTAY – KARALARI ile ilgili binlerce içerik bu bölümde ulaşabilirsiniz...

DANIŞTAY – KARALARI

"DANIŞTAY – KARALARI" ile ilgili binlerce içerik bu bölümde ulaşabilirsiniz...

YÜKSEK FEN KURULU KARALARI ile ilgili binlerce içerik bu bölümde ulaşabilirsiniz...

YÜKSEK FEN KURULU KARALARI

"YÜKSEK FEN KURULU KARALARI" ile ilgili binlerce içerik bu bölümde ulaşabilirsiniz...